Blog

THỨ 5 HĂM HỞ

THỨ 5 HĂM HỞ

THỨ NĂM HĂM HỞ ở Inwave chúng tôi luôn cùng với đội ngũ của mình xây dựng và tạo ra một môi trường chuyên nghiệp, sáng tạo, chính trực và công bằng, nơi mà ở đó mỗi cá nhân đều được quan tâm và thúc đẩy để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình mỗi ngày. Một trong những con đường ngắn nhất để phát triển bản thân chính là “học hỏi lẫn nhau”. Vì lẽ đó chúng tôi tạo ra chương trình “Thứ 5 hăm hở”. Cứ đến thứ 5 hàng tuần các Inwaver lại hăm hở đến với những buổi workshop, hăm hở được chia sẻ, hăm hở được học hỏi và hăm hở được phát triển thêm nhiều kiến thức và kỹ năng mới cả trong công việc lần cuộc sống. Và đây là câu chuyện của mỗi thứ 5 tại Inwave…

THỨ 5 HĂM HỞ với chủ đề “Gạch gameplay”

Chủ đề không chỉ có ích cho Dev Unity mà tất cả các vị trí khác trong công ty luôn

Mặc dù nhắc đến code là nhắc đến một nội dung trừu tượng nhưng sức hút của host phải khiến nhiều người đăng ký tham gia