Blog

AI CŨNG CÓ THỂ TRỞ THÀNH HỌA SỸ

AI CŨNG CÓ THỂ TRỞ THÀNH HỌA SỸ

HỨ NĂM HĂM HỞ Ở INWAVEỞ Inwave chúng tôi luôn cùng với đội ngũ của mình xây dựng và tạo ra một môi trường chuyên nghiệp, sáng tạo, chính trực và công bằng, nơi mà ở đó mỗi cá nhân đều được quan tâm và thúc đẩy để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình mỗi ngày. Một trong những con đường ngắn nhất để phát triển bản thân chính là “học hỏi lẫn nhau”. Vì lẽ đó chúng tôi tạo ra chương trình “Thứ 5 hăm hở”. Cứ đến thứ 5 hàng tuần các Inwaver lại hăm hở đến với những buổi workshop, hăm hở được chia sẻ, hăm hở được học hỏi và hăm hở được phát triển thêm nhiều kiến thức và kỹ năng mới cả trong công việc lần cuộc sống. Và đây là câu chuyện THỨ NĂM HĂM HỞ – THỬ LÀM HỌA SỸ

Lớp học vẽ đông đảo của Inwave
Chăm chú học nhé các bạn
Bắt đầu vẽ thôi

Ùi đơn giản đối với anh
Cảm ơn 2 host xinh đẹp của chương trình nhé ^^